მსხვლფეხა რქოსანი პრუტყვის სასაკლაო

მსხვლფეხა რქოსანი პრუტყვის სასაკლაო სოფ. ნატახტარში

  • შენობა ნაგებობები 10’000 მ2
Read more

შპს რომპეტროლ ჯორჯიას ნავთობპროდუქტების ტერმინალის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები

Read more

შპს არკოს ქ. თბილისის N2 მაცივრის (8’640 მ2) სრული სარეკონსტრუქციო სამუშაოები

შპს არკოს ქ. თბილისის N2 მაცივრის (8’640 მ2) სრული სარეკონსტრუქციო სამუშაოები

Read more

შპს დიპლომატ ჯორჯიას ახალი სადისტრიბუციო ცენტრის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

Read more

შპს „ეკომეტალის“ პოლიმერული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოსა და პოლიმერულ ნაკეთობათა საწარმოო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა

შპს „ეკომეტალის“ პოლიმერული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოსა და პოლიმერულ ნაკეთობათა საწარმოო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა ქ. ზესტაფონში 3’500 მ2.

Read more

ხობის რაიონის სასმელი წყლით მომარაგების ინფრასტრუქტურის სამშენებლო სამუშაოები

ხობის რაიონის სასმელი წყლით მომარაგების ინფრასტრუქტურის სამშენებლო სამუშაოები

Read more