შპს რომპეტროლ ჯორჯიას ნავთობპროდუქტების ტერმინალის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები

Read more

შპს დიპლომატ ჯორჯიას ახალი სადისტრიბუციო ცენტრის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

Read more

Black Sea Terminals SOCAR ნავთობპროდუქტების რეზერვუარების სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოები.

Read more

შპს დასტა რექორდს მენეჯმენტის სასაწყობო-საარქივო კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები.

Read more

ბორჯომის N2 ქარხანა

Read more