ხობის რაიონის სასმელი წყლით მომარაგების ინფრასტრუქტურის სამშენებლო სამუშაოები

ხობის რაიონის სასმელი წყლით მომარაგების ინფრასტრუქტურის სამშენებლო სამუშაოები