შპს „ეკომეტალის“ პოლიმერული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოსა და პოლიმერულ ნაკეთობათა საწარმოო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა

შპს „ეკომეტალის“ პოლიმერული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოსა და პოლიმერულ ნაკეთობათა საწარმოო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა ქ. ზესტაფონში 3’500 მ2.