შპს ახალი ნათების სასაწყობე მეურნეობის კომპლექსის მშენებლობა.

შპს ახალი ნათების სასაწყობე მეურნეობის კომპლექსის მშენებლობა.