შპს არკოს ქ. თბილისის N2 მაცივრის (8’640 მ2) სრული სარეკონსტრუქციო სამუშაოები

შპს არკოს ქ. თბილისის N2 მაცივრის (8’640 მ2) სრული სარეკონსტრუქციო სამუშაოები