სს IDS Borjomi საქართველოს ბორჯომის N1 ქარხნა

სს IDS Borjomi საქართველოს ბორჯომის N1 ქარხნის საწარმოო კორპუსის სატვირთო ბაქნის რეკონსტრუქციისა და მზა ნაწარმის საწყობის სამშენებლო სამუშაოები.

  • ფართი (6’000 მ2)