სს ქართული სოკოს საკულტივაციო და გადამამუშავებელი საწარმოო შენობები

სს ქართული სოკოს საკულტივაციო და გადამამუშავებელი საწარმოო შენობები ქ. ქსანში