მარცვლეულის შესანახი სილოსის სამონტაჟო სამუშაოები

მარცვლეულის შესანახი სილოსის სამონტაჟო სამუშაოები ქ. აბაშაში.