მოდულური და საკონტეინერო ტიპის ნაგებობების წარმოება, რეალიზაცია და გაქირავება1