დასრულებული პროექტები

(2013 – 2018) წ.წ.

1. სავაჭრო ცენტრის მშენებლობა ქ. ახალცხეში 7’000 მ2 (ფოტომასალა)

2. ზესტაფონის სავაჭრო ცენტრი, ინფრასტრუქტურის ობიექტები მოედნებით და მისასვლელი გზებით (შენობა-ნაგებობები 16’350 მ2). (ფოტომასალა)

3. სამაცივრე კომპლექსი ქ. ფოთში (შენობა ნაგებობები 11’300 მ2, მისასვლელი საავტომობილო გზა რკ.ბ. ხიდით, რკინიგზის ჩიხითა (სიგრძით 1’765 მ) და გადასასვლელით, საკონტეინერო ტერმინალი და ინფრასტრუქტურა.(ფოტომასალა)

4. მსხვლფეხა რქოსანი პრუტყვის სასაკლაო სოფ. ნატახტარში (შენობა ნაგებობები 10’000 მ2) ფოტომასალა

5. ნავთობპროდუქტების ტერმინალისა (დიზელისა და ბენზინის რეზერვუარები) და ინფრასტრუქტურის სამშენებლო სამუშაოები.

6. შპს სიდოს სასაწყობე მეურნეობის მშენებლობა 1’500 მ2

7. სს ბორჯომის #1 ქარხნის რეკონსტრუქცია და ახალი ჩამომსხმელი კორპუსის მშენებლობა (შენობა ნაგებობები 5400 მ2 ახალი კორპუსი, 3’500 მ2 რეკონსტრუქცია) ფოტომასალა

8. შპს მეტალლაინის (ზესტაფონის სილიკომანგანუმის გადამამუშავებელი ქარხანა) ახალი ტექნოლოგიური კომპლექსის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები (შენობა ნაგებობები 3’000 მ2)

9. სს ბორჯომის N1 ქარხნის მთავარი საწარმოო კორპუსის (6’000 მ2) სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები. ფოტომასალა

10. შპს არკოს ქ. თბილისის N2 მაცივრის (8’640 მ2) სრული სარეკონსტრუქციო სამუშაოები. ფოტომასალა

11. ქ. თბილისში სპორტის სასახლის მიმდებარედ სწრაფი კვების სავაჭრო მარკა SUBWAY-ს ობიექტის სამშენებლო სამუშაოები.

12. ქ. თბილისში პუშკინის ქუჩაზე სწრაფი კვების სავაჭრო მარკა SUBWAY-ს ობიექტის სამშენებლო-სამონტაჟო და სარემონტო სამუშაოები.

13. ქ. თბილისში ორხევის დასახლებაში შპს დიპლომატ ჯორჯიას ახალი სადისტრიბუციო ცენტრის (6’800 მ2) სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები. ფოტომასალა

14. კინოთეატრ „საქართველოს“ (2’000 მ2) სარეკონსტრუქციო და სარემონტო სამუშაოები.

15. სს ამწეს მექანიზაციის ინფრასტრუქტურის სამშენებლო სამუშაოები.

16. შპს „ეკომეტალის“ პოლიმერული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოსა და პოლიმერულ ნაკეთობათა საწარმოო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა ქ. ზესტაფონში 3’500 მ2. ფოტომასალა

17. ბრენდი „ახალი ფერმა“ სათევზე მეურნეობის, საკვებ-გადამამუშავებელი, გაყინული პროდუქტისა და შესაფუთი წარმოების ინფრასტრუქტურის სამუშაოები.

18. ქ. ფოთში მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზისა და სატრანსფორმატორო ქვესადგურის სამშენებლო სამუშაოები.

19. ხობის რაიონის სასმელი წყლით მომარაგების ინფრასტრუქტურის სამშენებლო სამუშაოები. ფოტომასალა

20. სს თბილავიამშენის (31 ქარხანა) მთავარი საწარმოო კორპუსის, მიმდებარე ორი დამხმარე კორპუსის რეკონსტრუქციის სამუშაოები: გადახურვის მეტალის კონსტრუქციების დემონტაჟისა და ახალი სტრუქტურის დამზადება-მონტაჟის სამუშაოები, გამაგრების სამუშაოები მთავარ საწარმოო კორპუსში (48 მ.-იან მალში).

21. მარცვლეულის შესანახი სილოსის სამონტაჟო სამუშაოები ქ. აბაშაში. ფოტომასალა

22. ახალუბნის სასმელი წყლის ჩამომსხმელი ქარხნის სამშენებლო სამუშაოები.

23. „ლონდონ ჰაუსის“ ნაგებობის გამაგრების სამუშაოები ქ. წამებულის ქუჩაზე.

24. შპს ახალი ნათების სასაწყობე მეურნეობის კომპლექსის მშენებლობა.  ფოტომასალა

25. სს IDS Borjomi-ს წყლის ჩამომსხმელი უბნის რეკონსტრუქციის სამშენებლო სამუშაოები.

26. სს ქართული სოკოს საკულტივაციო და გადამამუშავებელი საწარმოო შენობები ქ. ქსანში. ფოტომასალა

27. დაბა ყულევში სს შავი ზღვის ტერმინალის (Black Sea Terminals SOCAR) ნავთობპროდუქტების რეზერვუარების (1000 მ3, 3’000 მ3, 5’000 მ3 ტევადობის) სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოები. ფოტომასალა

28. შპს ქართული ლორის საწარმოო კომპლექსი ქ. ამბროლაურში.

29. შპს „იწის წყალი“-ს ჩამომსხმელი ქარხნის სამშენებლო სამუშაოები.

30. საქართველოში პირველად ე.წ. მზიდი სტელაჟებით გამხორციელებული შპს დასტა რექორდს მენეჯმენტის სასაწყობო-საარქივო კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები. ფოტომასალა

31. სს დიპლომატ ჯორჯიას სასაწყობო ნაგებობის მშენებლობა ქ. სამტრედიაში.

32. ქ. თბილისიში წურწუმიასა და ზურაბიშვილის ქუჩებზე სანიაღვრის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოები.

33. შპს Pfeiffer Georgia-ს მესტიის წყლის გამწმენდი ნაგებობის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები.

34. BEHLEN INDUSTIES LP – სპორტული დარბაზის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები ბათუმში, გორსა და თელავში. ფოტომასალა

35. შპს რომპეტროლ ჯორჯიას ნავთობპროდუქტების ტერმინალის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები ქ. თბილისი აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ფოტომასალა

36. იტალიური კომპანია ASTALDI SRL საოფისე ნაგებობების მშენებლობა ქ. ხაშურში. ფოტომასალა

37. ჩინური კომპანია SINOHYDRO-ს საოფისე ნაგებობების მშენებლობა ქ. ხაშურში. ფოტომასალა

38. დიაგნოსტიკის ცენტრის მშენებლობა ქ. თბილისში კომპანია ტესტ სერვისისათვის.

39. სს IDS Borjomi საქართველოს ბორჯომის N1 ქარხნის საწარმოო კორპუსის სატვირთო ბაქნის რეკონსტრუქციისა და მზა ნაწარმის საწყობის სამშენებლო სამუშაოები. ფოტომასალა

40. სს საქართველოს მინერალური წყლები N2 ჩამომსხმელი ქარხნის საწარმოო კორპუსისა და სასაწყობე შენობის სრული რეკონსტრუქციის სამუშაოები.