მოდულური და საკონტეინერო ტიპის ნაგებობების წარმოება, რეალიზაცია და გაქირავება

ვებ გვერდებზე კონტეინერთათვის მითითებული ფასები შეიცავს დღგ-ს სოფ. გოროვანში ჩვენს საწარმოო-სარეალიზაციო ბაზაზე სატრანსპორტო საშუალებაზე მათი დატვირთვის პირობით. ტრანსპორტირების დამატებითი ანაზღაურების შემთხვევაში შეგვიძლია გადაგიზიდოთ ჩვენივე საავტომობილო ტექნიკით თქვენს მისამართზე.

 • საყოფაცხოვრებო კონტეინერი
 • WC კონტეინერი
 • საშხაპე კონტეინერი
 • WC + საშხაპე კონტეინერი
 • დაცვის კონტეინერი

საყოფაცხოვრებო კონტეინერები შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგროც საოფისე, საძინებელი, პერსონალის მოსასვენებლი, გასახდელი სათავსოები. მათში შესაძლებელია აგრეთვე მოეწყოს სამზარეულო სრული აღჭურვილობით.

 • სერია: ZMKHKA ერთსათავსოიანი კონტეინერი

  • ZMKHKA 1-6
   ZMKHKA 1-6
   სიგრძით 6 მეტრი ( ფასი $3'400 )
  • ZMKHKA 2-6
   ZMKHKA 2-6
   სიგრძით 6 მეტრი ( ფასი $3'400 )
  • ZMKHKA 1-7
   ZMKHKA 1-7
   სიგრძით 7 მეტრი ( ფასი $3'850 )
  • ZMKHKA 2-7
   ZMKHKA 2-7
   სიგრძით 7 მეტრი ( ფასი $3'850 )
 • სერია: ZMKHKB ორსათავსოიანი კონტეინერი

  • ZMKHKB 1-6
   ZMKHKB 1-6
   სიგრძით 6 მეტრი ( ფასი $3'500 )
  • ZMKHKB 2-6
   ZMKHKB 2-6
   სიგრძით 6 მეტრი ( ფასი $3'400 )
  • ZMKHKB 1-7
   ZMKHKB 1-7
   სიგრძით 7 მეტრი ( ფასი $3'950 )
  • ZMKHKB 2-7
   ZMKHKB 2-7
   სიგრძით 7 მეტრი ( ფასი $3'950 )
 • სერია: ZMKHKC ერთ ან ორსათავსოიანი კონტეინერი სამზარეულოს ნიჟარით

  • ZMKHKC 1-6
   ZMKHKC 1-6
   სიგრძით 6 მეტრი ( ფასი $3'600 )
  • ZMKHKC 2-6
   ZMKHKC 2-6
   სიგრძით 6 მეტრი ( ფასი $3'600 )
  • ZMKHKC 1-7
   ZMKHKC 1-7
   სიგრძით 7 მეტრი ( ფასი $4'150 )
  • ZMKHKC 2-7
   ZMKHKC 2-7
   სიგრძით 7 მეტრი ( ფასი $4'250 )
 • სერია: ZMKHKD ერთ ან ორსათათავსოიანი კონტეინერი ტუალეტით

  • ZMKHKD 1-6
   ZMKHKD 1-6
   სიგრძით 6 მეტრი ( ფასი $3'900 )
  • ZMKHKD 2-6
   ZMKHKD 2-6
   სიგრძით 6 მეტრი ( ფასი $3'900 )
  • ZMKHKD 1-7
   ZMKHKD 1-7
   სიგრძით 7 მეტრი ( ფასი $4'350 )
  • ZMKHKD 2-7
   ZMKHKD 2-7
   სიგრძით 7 მეტრი ( ფასი $4'350 )
 • სერია: ZMKHKE ერთ ან ორსათათავსოიანი კონტეინერი სამზარეულოს ნიჟარით და ტუალეტით

  • ZMKHKE 2-7
   ZMKHKE 2-7
   სიგრძით 7 მეტრი ( ფასი $4'780 )
  • ZMKHKE 1-6
   ZMKHKE 1-6
   სიგრძით 6 მეტრი ( ფასი $4'450 )
  • ZMKHKE 2-6
   ZMKHKE 2-6
   სიგრძით 6 მეტრი ( ფასი $4'550)
  • ZMKHKE 4-6
   ZMKHKE 4-6
   სიგრძით 6 მეტრი ( ფასი $3'800)
  • ZMKHKE 1-7
   ZMKHKE 1-7
   სიგრძით 7 მეტრი ( ფასი $4'650 )
  • ZMKHKE 3-7
   ZMKHKE 3-7
   სიგრძით 7 მეტრი ( ფასი $5'300 )
  • ZMKHKE 4-7
   ZMKHKE 4-7
   სიგრძით 7 მეტრი ( ფასი $4'350 )
 • სერია: ZMKHKF ერთ ან ორსათათავსოიანი კონტეინერი საშხაპით და ტუალეტით

  • ZMKHKF 1-6
   ZMKHKF 1-6
   სიგრძით 6 მეტრი ( ფასი $4'450 )
  • ZMKHKF 2-6
   ZMKHKF 2-6
   სიგრძით 6 მეტრი ( ფასი $3'900 )
  • ZMKHKF 1-7
   ZMKHKF 1-7
   სიგრძით 7 მეტრი ( ფასი $4'800)
  • ZMKHKF 2-7
   ZMKHKF 2-7
   სიგრძით 7 მეტრი ( ფასი $4'250)
  • ZMKHKF 3-7
   ZMKHKF 3-7
   სიგრძით 7 მეტრი ( ფასი $5'580)
 • სერია: ZMKHW

  • ZMKHW7
   ZMKHW7
   ზომა 6 X 2.40
  • ZMKHW6
   ZMKHW6
   ზომა 6 X 2.40
  • ZMKHW5
   ZMKHW5
   ზომა 4 X 2.40
  • ZMKHW4
   ZMKHW4
   ზომა 4 X 2.40
  • ZMKHW3
   ZMKHW3
   ზომა 3 X 2.40
  • ZMKHW2
   ZMKHW2
   ზომა 2 X 2.40
  • ZMKHW1
   ZMKHW1
   ზომა 2 X 2.40
 • სერია: ZMKWHK

  • ZMKWHK-33C
   ZMKWHK-33C
   ზომა 2.60 X 2.60
  • ZMKWHK-33B
   ZMKWHK-33B
   ზომა 2.60 X 2.60
  • ZMKWHK-33A
   ZMKWHK-33A
   ზომა 2.60 X 2.60
  • ZMKWHK-13
   ZMKWHK-13
   ზომა 2.6 X 1.35
  • ZMKWHK-11
   ZMKWHK-11
   ზომა 1.35 X 1.35
 • სერია: ZMKHD

  • ZMKHD7
   ZMKHD7
   ზომა 6 X 2.40
  • ZMKHD6
   ZMKHD6
   ზომა 6 X 2.40
  • ZMKHD5
   ZMKHD5
   ზომა 4 X 2.40
  • ZMKHD4
   ZMKHD4
   ზომა 4 X 2.40
  • ZMKHD3
   ZMKHD3
   ზომა 3 X 2.40
  • ZMKHD2
   ZMKHD2
   ზომა 2 X 2.40
  • ZMKHD1
   ZMKHD1
   ზომა 2 X 2.40
 • სერია: ZMKHDW

  • ZMKHDW-1
   ZMKHDW-1
   ზომა 2 X 2.40
  • ZMKHDW-2
   ZMKHDW-2
   ზომა 2 X 2.40
  • ZMKHDW-3
   ZMKHDW-3
   ზომა 4 X 2.40
  • ZMKHDW-4
   ZMKHDW-4
   ზომა 4 X 2.40
  • ZMKHDW-5
   ZMKHDW-5
   ზომა 4 X 2.40
  • ZMKHDW-6
   ZMKHDW-6
   ზომა 5 X 2.40
  • ZMKHDW-7
   ZMKHDW-7
   ზომა 6 X 2.40
  • ZMKHDW-8
   ZMKHDW-8
   ზომა 6 X 2.40
 • სერია: ZMKHKG

  • ZMKHKG-1
   ZMKHKG-1
   ზომა 5 X 3
  • ZMKHKG-2
   ZMKHKG-2
   ზომა 4 X 2.40
  • ZMKHKG-3
   ZMKHKG-3
   ზომა 5 X 2.40
 • სერია: ZMKWDHK

  • ZMKWDHK-13 A
   ZMKWDHK-13 A
   ზომა 2.60 X 1.35
  • ZMKWDHK-13 B
   ZMKWDHK-13 B
   ზომა 2.60 X 1.35
  • ZMKWDHK-33 A
   ZMKWDHK-33 A
   ზომა 2.60 X 2.60
  • ZMKWDHK-33 B
   ZMKWDHK-33 B
   ზომა 2.60 X 2.60
 • სერია: ZMKGHK

  • ZMKGHK-11
   ZMKGHK-11
   ზომა 1.30 X 1.35
  • ZMKGHK-12
   ZMKGHK-12
   ზომა 2.10 X 1.35
  • ZMKGHK-13
   ZMKGHK-13
   ზომა 2.60 X 1.35
  • ZMKGHK-22
   ZMKGHK-22
   ზომა 2.10 X 2.10
  • ZMKGHK-23
   ZMKGHK-23
   ზომა 2.60 X 2.10
  • ZMKGHK-33
   ZMKGHK-33
   ზომა 2.60 X 2.60
Call Now Buttonდარეკვა
ZMKHKA 1-6
სიგრძით 6 მეტრი ( ფასი $3'400 )
ZMKHKA 2-6
სიგრძით 6 მეტრი ( ფასი $3'400 )
ZMKHKA 1-7
სიგრძით 7 მეტრი ( ფასი $3'850 )
ZMKHKA 2-7
სიგრძით 7 მეტრი ( ფასი $3'850 )
ZMKHKB 1-6
სიგრძით 6 მეტრი ( ფასი $3'500 )
ZMKHKB 2-6
სიგრძით 6 მეტრი ( ფასი $3'400 )
ZMKHKB 1-7
სიგრძით 7 მეტრი ( ფასი $3'950 )
ZMKHKB 2-7
სიგრძით 7 მეტრი ( ფასი $3'950 )
ZMKHKC 1-6
სიგრძით 6 მეტრი ( ფასი $3'600 )
ZMKHKC 2-6
სიგრძით 6 მეტრი ( ფასი $3'600 )
ZMKHKC 1-7
სიგრძით 7 მეტრი ( ფასი $4'150 )
ZMKHKC 2-7
სიგრძით 7 მეტრი ( ფასი $4'250 )
ZMKHKD 1-6
სიგრძით 6 მეტრი ( ფასი $3'900 )
ZMKHKD 2-6
სიგრძით 6 მეტრი ( ფასი $3'900 )
ZMKHKD 1-7
სიგრძით 7 მეტრი ( ფასი $4'350 )
ZMKHKD 2-7
სიგრძით 7 მეტრი ( ფასი $4'350 )
ZMKHKE 2-7
სიგრძით 7 მეტრი ( ფასი $4'780 )
ZMKHKE 1-6
სიგრძით 6 მეტრი ( ფასი $4'450 )
ZMKHKE 2-6
სიგრძით 6 მეტრი ( ფასი $4'550)
ZMKHKE 4-6
სიგრძით 6 მეტრი ( ფასი $3'800)
ZMKHKE 1-7
სიგრძით 7 მეტრი ( ფასი $4'650 )
ZMKHKE 3-7
სიგრძით 7 მეტრი ( ფასი $5'300 )
ZMKHKE 4-7
სიგრძით 7 მეტრი ( ფასი $4'350 )
ZMKHKF 1-6
სიგრძით 6 მეტრი ( ფასი $4'450 )
ZMKHKF 2-6
სიგრძით 6 მეტრი ( ფასი $3'900 )
ZMKHKF 1-7
სიგრძით 7 მეტრი ( ფასი $4'800)
ZMKHKF 2-7
სიგრძით 7 მეტრი ( ფასი $4'250)
ZMKHKF 3-7
სიგრძით 7 მეტრი ( ფასი $5'580)
ZMKHW7
ზომა 6 X 2.40
ZMKHW6
ზომა 6 X 2.40
ZMKHW5
ზომა 4 X 2.40
ZMKHW4
ზომა 4 X 2.40
ZMKHW3
ზომა 3 X 2.40
ZMKHW2
ზომა 2 X 2.40
ZMKHW1
ზომა 2 X 2.40
ZMKWHK-33C
ზომა 2.60 X 2.60
ZMKWHK-33B
ზომა 2.60 X 2.60
ZMKWHK-33A
ზომა 2.60 X 2.60
ZMKWHK-13
ზომა 2.6 X 1.35
ZMKWHK-11
ზომა 1.35 X 1.35
ZMKHD7
ზომა 6 X 2.40
ZMKHD6
ზომა 6 X 2.40
ZMKHD5
ზომა 4 X 2.40
ZMKHD4
ზომა 4 X 2.40
ZMKHD3
ზომა 3 X 2.40
ZMKHD2
ზომა 2 X 2.40
ZMKHD1
ზომა 2 X 2.40
ZMKHDW-1
ზომა 2 X 2.40
ZMKHDW-2
ზომა 2 X 2.40
ZMKHDW-3
ზომა 4 X 2.40
ZMKHDW-4
ზომა 4 X 2.40
ZMKHDW-5
ზომა 4 X 2.40
ZMKHDW-6
ზომა 5 X 2.40
ZMKHDW-7
ზომა 6 X 2.40
ZMKHDW-8
ზომა 6 X 2.40
ZMKHKG-1
ზომა 5 X 3
ZMKHKG-2
ზომა 4 X 2.40
ZMKHKG-3
ზომა 5 X 2.40
ZMKWDHK-13 A
ზომა 2.60 X 1.35
ZMKWDHK-13 B
ზომა 2.60 X 1.35
ZMKWDHK-33 A
ზომა 2.60 X 2.60
ZMKWDHK-33 B
ზომა 2.60 X 2.60
ZMKGHK-11
ზომა 1.30 X 1.35
ZMKGHK-12
ზომა 2.10 X 1.35
ZMKGHK-13
ზომა 2.60 X 1.35
ZMKGHK-22
ზომა 2.10 X 2.10
ZMKGHK-23
ზომა 2.60 X 2.10
ZMKGHK-33
ზომა 2.60 X 2.60